Znakovi kvalitete

Status
Otvoren

Sektor
Poduzetništvo

Regije
Republika Hrvatska

Prijavitelj
Mali i srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici

Provedbeno tijelo
Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta

Svrha poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Poziv „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11., namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

 


Stopa sufinanciranja
100,00%

Prihvatljive aktivnosti

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

–        „Hrvatska kvaliteta“

–        „Izvorno hrvatsko“

–        „Tradicijski obrti”,

–        „Umjetnički obrti”.

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

–          Hrvatske gospodarske komore

–          Hrvatske obrtničke komore


Vrsta poziva
Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga

Datum objave
12.07.2018.

Početak prijave
10.09.2018.

Rok prijave
29.06.2020.

Fond
Europski fond za regionalni razvoj

Program
Operativni program konkurentnost i kohezija

Ukupna sredstva
7.500.000,00 HRK

Najmanji iznos
-

Najveći iznos
75.000,00 HRK