Tip operacije 7.2.1 “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“

Status
Otvoren

Sektor
Ruralni razvoj

Regije
Republika Hrvatska

Prijavitelj
Gospodarski subjekti, Lokalne/regionalne javne institucije

Provedbeno tijelo
Agencija za plaćanja u poljoprivredi

Svrha poziva

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

 

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.


Stopa sufinanciranja
100,00%

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:

  1. vodoopskrbu
  2. odvodnju i/ili
  3. pročišćavanje otpadnih voda.

Vrsta poziva
Javni natječaj za dodjelu potpore

Datum objave
11.07.2018.

Početak prijave
10.09.2018.

Rok prijave
12.10.2018.

Fond
Europski fond za ruralni razvoj

Program
Program ruralnog razvoja

Ukupna sredstva
200.000.000,00 HRK

Najmanji iznos
-

Najveći iznos
-