Sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija i Istočna Hrvatska

Status
Otvoren

Sektor
Promet

Regije
Istočna Hrvatska, Srednja Dalmacija

Prijavitelj
Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Provedbeno tijelo
prometa i infrastrukture

Svrha poziva

Predmet ovog poziva je izrada regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija i Istočna Hrvatska.

Specifični cilj:

Izrada strateške dokumentacije u svrhu razvoja lokalne i regionalne mobilnosti u funkcionalnim regijama Istočna Hrvatska (Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija i Vukovarsko-srijemska županija) i Središnja Dalmacija (Splitsko-dalmatinska županija i Šibensko-kninska županija) kako bi se doprinijelo promicanju održive lokalne i regionalne mobilnosti.

Ovaj ograničeni poziv namijenjen je Virovitičko-podravskoj županiji, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica i Splitsko-dalmatinskoj županiji, Domovinskog rata 2, 21000 Split.

 

Za ovaj Poziv bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog Poziva, iz Kohezijskog fonda (KF), a predviđeni iznos sufinanciranja je u iznosu od 16.000.000 kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava, koja se mogu dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 8.000.000 kuna.


Stopa sufinanciranja
85,00%

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnost koje će se financirati iz ovog poziva su:

  1. Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije, koja uključuje
  2. Provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za prometni masterplan funkcionalne regije, koja uključuje
  3. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom

Vrsta poziva
Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga

Datum objave
09.07.2018.

Početak prijave
09.07.2018.

Rok prijave
31.10.2018.

Fond
Kohezijski fond

Program
Operativni program konkurentnost i kohezija

Ukupna sredstva
16.000.000,00 HRK

Najmanji iznos
-

Najveći iznos
-