Poziv za sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije za četiri projekta HŽ Infrastrukture

Status
Otvoren

Sektor
Promet

Regije
Republika Hrvatska

Prijavitelj
Organizacije u većinskom javnom vlasništvu, Poduzeća/trgovačko društvo

Provedbeno tijelo
prometa i infrastrukture

Svrha poziva

Predmet ovog poziva je izrada studijske i projektne dokumentacije za četiri projekta u nadležnosti HŽ Infrastrukture koja će  poslužiti kao osnova za odlučivanje o nastavku projekata jačanja kapaciteta željezničkog sektora.

Specifični cilj ovog poziva je izrada studijske i projektne dokumentacije za navedene projekte:

  1. Studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije – Knin željezničke pruge M604 Oštarije – Knin – Split,
  2. Studijske dokumentacije modernizacije: dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije–Knin–Split , željezničke pruge M606 Knin – Zadar i M607 Perković – Šibenik,
  3. Studijske dokumentacije za projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica,
  4. Idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb.

Unaprijed definirani Prijavitelj temeljem Zakona o željeznici (NN, br. 94/13, 148/13, 73/17) te Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.  kojima je definirana zadaća upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture je HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb.


Stopa sufinanciranja
85,00%

Prihvatljive aktivnosti
-

Vrsta poziva
Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga

Datum objave
02.08.2018.

Početak prijave
02.08.2018.

Rok prijave
30.11.2018.

Fond
Kohezijski fond

Program
Operativni program konkurentnost i kohezija

Ukupna sredstva
55.335.000,00 HRK

Najmanji iznos
-

Najveći iznos
-