Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru

Status
Otvoren

Sektor
Energija

Regije
Republika Hrvatska

Prijavitelj
Mali i srednji poduzetnici

Provedbeno tijelo
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Svrha poziva

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici eFondovi u roku od 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: skop@mzoe.hr


Stopa sufinanciranja
100,00%

Prihvatljive aktivnosti
-

Vrsta poziva
Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga

Datum objave
-

Početak prijave
08.05.2018.

Rok prijave
21.09.2018.

Fond
Europski fond za regionalni razvoj

Program
Operativni program konkurentnost i kohezija

Ukupna sredstva
76.000.000,00 HRK

Najmanji iznos
220.000,00 HRK

Najveći iznos
13.000.000,00 HRK