Natječaj za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje”

Status
Otvoren

Sektor
Poljoprivreda, Ruralni razvoj

Regije
Republika Hrvatska

Prijavitelj
Lokalna akcijska grupa (LAG)

Provedbeno tijelo
Ministarstvo poljoprivrede

Svrha poziva

Natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.


Stopa sufinanciranja
100,00%

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i lokalna, javno-privatna partnerstva koja provode neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, građenja/opremanja građevine i nabave opreme te nematerijalni troškovi, a koji moraju biti vezani za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje.


Vrsta poziva
Javni natječaj za dodjelu potpore

Datum objave
26.06.2018.

Početak prijave
18.07.2018.

Rok prijave
31.12.2018.

Fond
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program
Program ruralnog razvoja

Ukupna sredstva
18.000.000,00 HRK

Najmanji iznos
-

Najveći iznos
-