Natječaj za tip operacije 19.3.1. “Priprema aktivnosti projekta suradnje”

Status
Otvoren

Sektor
Poljoprivreda

Regije
Republika Hrvatska

Prijavitelj
-

Provedbeno tijelo
Ministarstvo poljoprivrede

Svrha poziva

Natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu pripremnih aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje iz lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova. Ciljevi projekata suradnje su razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža.

 

 


Stopa sufinanciranja
100,00%

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi unutar Programa.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, troškovi izrade dokumentacije u svrhu pripreme projekta suradnje.


Vrsta poziva
Javni natječaj za dodjelu potpore

Datum objave
-

Početak prijave
18.07.2018.

Rok prijave
31.12.2018.

Fond
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program
Program ruralnog razvoja

Ukupna sredstva
3.600.000,00 HRK

Najmanji iznos
-

Najveći iznos
-