ITU – Revitalizacija brownfield lokacija

Status
Otvoren

Sektor
Ostalo

Regije
Grad Donja Stubica, Grad Dugo Selo, Grad Jastrebarsko, Grad Oroslavlje, Grad Samobor, Grad Sveta Nedjelja, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Velika Gorica, Grad Zabok, Grad Zagreb, Grad Zaprešić, Općina Bistra, Općina Brckovljani, Općina Brdovec, Općina Dubravica, Općina Gornja Stubica, Općina Jakovlje, Općina Klinča Sela, Općina Kravarsko, Općina Luka, Općina Marija Bistrica, Općina Marija Gorica, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko, Općina Pušća, Općina Rugvica, Općina Stubičke Toplice, Općina Stupnik, Općina Veliko Trgovišće

Prijavitelj
Javna tijela, Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Lokalne/regionalne javne institucije, Organizacije civilnog društva

Provedbeno tijelo
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

Svrha poziva

Cilj Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomske isplative investicije.


Stopa sufinanciranja
85,00%

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Priprema projektno – tehničke i investicijske dokumentacije (prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja;
  • Izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja;
  • Izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola vezano za aktivnosti obnove brownfield lokacije, izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji te prostorno planske aktivnosti).
  • Obnova brownfield lokacije (može uključivati: dekontaminaciju tla, uklanjanje građevine ili njezina dijela, rekonstrukciju građevine, zamjensku gradnju i novu gradnju, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima. Obnova uključuje sve postupke gradnje i građenja i one građevinske postupke koji im prethode do zaključno ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat)
  • Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji (s tim da infrastruktura podrazumijeva: komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara)
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
  • Upravljanje projektom i projektna administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom, angažiranja postojećeg ili novozaposlenog 0soblja prijavitelja za upravljanje projektom.
  • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 4.8. Uputa za prijavitelje)

Vrsta poziva
Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga

Datum objave
20.09.2018.

Početak prijave
20.09.2018.

Rok prijave
31.12.2019.

Fond
Europski fond za regionalni razvoj

Program
Operativni program konkurentnost i kohezija

Ukupna sredstva
161.744.625,00 HRK

Najmanji iznos
3.500.000,00 HRK

Najveći iznos
50.000.000,00 HRK