ITU – Integrirani program – Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić

Status
Otvoren

Sektor
Turizam

Regije
Slavonski Brod

Prijavitelj
Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Provedbeno tijelo
-

Svrha poziva

 

Cilj Poziva
Cilj Poziva je obnova Zgrade obitelji Brlić i restauracija njenog inventara te postavljanje Tematsko-interpretacijskog centra Ivana Brlić-Mažuranić.

 

Prihvatljivi prijavitelj i partner
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Slavonski Brod kao tijelo lokalne samouprave u čijem je vlasništvu predmetna građevina, a koja se nalazi na urbanom području Slavonski Brod na kojem se provodi ITU mehanizam.

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Razvojna agencija Grada Slavonskog Brodad.o.o.

Obavezan partner je Turistička zajednica grada Slavonskog Broda.


Stopa sufinanciranja
100,00%

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Radovi na rekonstrukciji, opremanju i restauraciji objekta – zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra Zgrada obitelji Brlić (Registar kulturnih dobara RH, broj Z-1295);
  • Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija povezanih s objektom, izrada dokumentacije o nabavi;
  • Radovi na uređenju javnih površina tematski povezanih s objektom (javne skulpture);
  • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda povezanih s obnovom navedenog kulturnog dobra (isključivo za potrebe prijavitelja ili partnera, ali ne i trećih dionika);
  • Restauracija inventara obitelji Brlić tematski povezanog s objektom;
  • Promidžba, informiranje i vidljivost – Provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).;
  • Upravljanje projektom i administracija.
  • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela)

Vrsta poziva
Izravna dodjela

Datum objave
28.08.2018.

Početak prijave
28.08.2018.

Rok prijave
28.09.2018.

Fond
Europski fond za regionalni razvoj

Program
Operativni program konkurentnost i kohezija

Ukupna sredstva
1.362.605.250,00 HRK

Najmanji iznos
-

Najveći iznos
-